46. redni občni zbor AŠZ Jadran je potekal 6.julija ob 20. uri v dvorani ZKB na Opčinah.

Uvodno poročilo je podala predsednica Alma Žnidarčič. O članski ekipi je spregovoril team manager Boris Vitez, o mladinski dejavnosti Andrej Vremec.
Blagajniško poročilo je podala Elisabetta Antonič, poročilo nadzornega odbora pa Adriano Sossi.