Projekt STILL BALLIN’ – Evropska mladinska košarkarska mreža

(STILL BALLIN’ – A European youth basketball network using sport as a metaphor of life)

 

V torek, 15. oktobra 2019, ob 12. uri v dvorani Novinarskega krožka v Trstu (Korzo Italia 13, Trst) se je odvijala tiskovna konferenca in je bil predstavljen projekt STILL BALLIN’ – Evropska mladinska košarkarska mreža, ki ga financira evropski program ERASMUS+.

Partnerja projekta sta AŠZ JADRAN iz Trsta in DEŽELNA ZVEZA FIP. Poleg teh so partnerji projekta še športna združenja iz drugih evropskih držav, med katerimi KOŠARKARSKI KLUB SEŽANA iz sosednje Slovenije, EVOLUTION ACADEMY iz Belgije in STICHTING HE-RO TD iz Nizozemske.

Spregovorili so:

  • IVANA MILIČ, predsednica AŠZ Jadran
  • GIOVANNI ADAMI, predsednik deželnega odbora italijanske košarkarske zveze FIP FVG
  • RICHARD “RICH” LAUREL, nekdanji ameriški košarkar, profesionalec v ligi NBA, v Italiji, Franciji in Belgiji
  • ERIK ŠVAB – EUROSERVIS – koordinator pri pripravi projekta STILL BALLIN’

Predstavniki drugih evropskih partnerjev bodo na srečanju sodelovali v živo v videokonferenci.

 

Projekt STILL BALLIN’ – Evropska mladinska košarkarska mreža

(STILL BALLIN’ – A European youth basketball network using sport as a metaphor of life)

 

AŠZ JADRAN sporoča, da je bil nedavno sprejet evropski projekt v sklopu programa ERASMUS+. Program Evropske unije Erasmus+ podpira razvoj izobraževalnih institucij in s tem sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Projekti na področju športa so novost evropskega programa Erasmus+. Promovirali bodo »fair play« in sodelovanje v športu ter se ukvarjali s ključnimi izzivi področja. Pričakovani rezultat projektov področju športa je razvoj evropske razsežnosti v športu z ustvarjanjem, izmenjavo in širjenjem izkušenj in znanja o različnih vprašanjih v zvezi s športom na evropski ravni.

AŠZ JADRAN je na tem razpisu kandidiral, s podporo profesionalnega podjetja Euroservis. Pri projektu sodeluje še deželna košarkarska zveza (FIP FVG), košarkarski klub KK Sežana Mesarija Prunk, nizozemska fundacija Stiching He-RO Talent Developement ter Evolution Academy iz Belgije, ki deluje na mladinskem področju in pomaga mladim športnikom, ki so socialno ali etnično prikrajšani.

Projekt STILL BALLIN’ želi ustvariti evropsko mrežo športnih strokovnjakov, ki bo doprinesla evropsko razsežnost lokalni mladinski košarki. Kratkoročni cilji mreže so: a) zagotoviti transverzalne veščine športnim vzgojiteljem in mladim športnikom, in jih pripraviti na odraslo življenje, b) spodbuditi lokalno košarko v širši evropski dimenziji, c) nuditi mladim športnikom dvojno perspektivo športne kariere in drugih profesionalnih dosežkov.