AŠZ Jadran sporoča, da je v vlogi koordinatorja oddal že svoj drugi evropski projekt z naslovom EUMEET – »A EUropean ModEl to Educate with sporT (Evropski model za edukacijo preko športa)« na evropski razpis »Collaborative Partnerships – Partnerska sodelovanja« Programa ERASMUS+ SPORT.

Pripravo, pisanje in koordinacijo projekta v tej fazi je zagotovilo vodilno podjetje na področju evropskih projektov Euroservis iz Trsta, ki je tudi sponzor Jadrana in je nadgradnja že odobrenega projekta STILL BALLIN’ – Evropska mladinska košarkarska mreža, ki se trenutno že izvaja v okviru evropskega programa ERASMUS+ Sport.

Priprava projekta je potekala v tesnem sodelovanju parterjev projekta in strokovnjakov Euroservisa pod vodstvom predsednice Jadrana, Ivane Milič. V projekt je vključenih 6 partnerjev iz cele Evrope in sicer: AŠD Jadran, ki je vodilni partner, Košarkarski klub Mesarija Prunk Sežana, Italijanska košarkarska zveza – Federazione Italiana Pallacanestro FJK, CSI – Center for social innovation s Cipra, Asociatia se poate iz Romunije in španski Istituto de Educación Secundaria Juan de la Cierva iz Malage.

Projekt EUMEET bo vzpostavil mrežo športnih strokovnjakov, raziskovalcev in vzgojiteljev, ki želijo izboljšati in nadgraditi izobraževanje na evropski ravni z vključitvijo športnih prvin pri vseh šolskih predmetih. Čeprav raziskave kažejo, da športna aktivnost pozitivno vpliva na celostni razvoj, se jo še vedno opisuje le kot razvedrilno dejavnost. Projektne aktivnosti bodo usmerjene v združevanje dveh običajno si nepovezanih svetov: šole in športa, s skupnim ciljem, da se omogoči študentom usvajanje tranzverzalnih spretnosti in s tem tudi boljše možnosti v nadaljnjem življenju.

EUMEET izhaja in nadgrajuje druge projekte in združuje 6 partnerjev, ki se odlično dopolnjujejo z znanjem in izkušnjami, in sicer:

  • Športno društvo, ki predstavlja ekipe manjšine na čezmejnem območju
  • lokalni športni klub
  • raziskovalni center
  • nevladna organizacija
  • višja šola
  • regionalna športna zveza

 

Cilji projekta so preko športa omogočiti otrokom kritično razmišljanje in samozavedanje, okrepiti občutek evropske pripadnosti ter oblikovati evropski model izobraževanja s športom. S projektom bomo izvedli analizo šolskih potreb, načrtovanje in izvajanje dejavnosti v enem razredu lokalne višje šole (v vsaki partnerski državi) med šolskimi urami. Načrtovane dejavnosti bodo združevale športno prakso, pedagogiko, zgodovino športa, znanost v športu, spoznavanje športnega trga in športne politike. Poleg tega je v projektu predvideno tudi vodenje dveh mednarodnih delavnic in dveh poletnih kampov o športni vzgoji, ki se jih bo udeležilo 6 otrok za vsakega partnerja in po en učitelj/vaditelj. Vse bo podkrepljeno z ocenjevanjem pilotnih ukrepov z namenom analize najboljših praks in tudi pomanjkljivosti, da bi preko vzgoje in izobraževanja dodatno ovrednotili šport. V okviru projekta bomo ptudi skušali oblikovati in dopolniti pravila za evropski model izobraževanja preko športa ter jih uporabljati pri projektnih in bodočih aktivnostih partnerjev.

Ciljne skupine projekta so: študenti in njihove družine, šole, izobraževalne institucije in športne organizacije. Evropska mreža EUMEET želi nadaljevati z aktivnostmi tudi po zaključku projekta z nadgradnjo pilotnih ukrepov in preko sodelovanja med partnerji, lokalnimi šolami, izobraževalnimi ustanovami za oblikovanje bodočih priporočil za evropski model izobraževanja s športom.

Pri AŠD Jadran želimo tudi s pomočjo tega novega evropskega projekta nadaljevati po poti inovativnosti in nudenja dodatnih spodbud za naše mlade športnike, ki lahko tako zrastejo v izobražene osebe in dajo svoj doprinos k ustvarjanju kvalitetne družbe, tako v okviru naše narodne skupnosti kot tudi širše po Evropi.

Za dodatne informacije lahko kontktirate vodjo projekta Ivano Milič na naslovu info@jadran.it